Diensten

wedowe heeft alle kennis in huis om uw organisatie te helpen. We brengen samen met jou de huidige situatie in kaart en kijken vervolgens naar de gewenste situatie. Op basis van deze bevindingen geven wij dan een advies. Vervolgens maken we een plan hoe dit advies te implementeren binnen de organisatie. We ondersteunen je tijdens het gehele proces. We zetten trajecten op maat op, van enkele dagen tot jaren lange trajecten. Ook als je tegen uitdagingen aanloopt staat wedowe voor je klaar!

Talentontwikkeling
wedowe stimuleert en ontwikkelt programma’s van één middag tot meerdere maanden.

Diversiteit & Inclusie
wedowe ondersteunt organisaties rondom diversiteit en inclusie; van helpen bij het gesprek op gang brengen tot het implementeren van nieuw beleid en alles daartussenin.
Video’s & Websites
wedowe maakt audiovisuele producties en websites. Krachtige storytelling in alle vormen en maten. Onze creatieve talenten staan voor je klaar!
Events & Workshops
Wij zorgen voor een flinke dosis energie en inspiratie. wedowe verbindt, zet mensen in beweging en zorgt voor impact.

Verkennende bijeenkomsten

Wij stuiten vaak op een gebrek aan bewustzijn over specifieke D&I uitdagingen binnen een organisatie. Met de meeste van onze cliënten beginnen wij onze trajecten met verkennende vergaderingen. Dat zijn vergaderingen die meestal plaatsvinden tussen ons team en een D&I-medewerker, of de verantwoordelijke die is aangesteld om de D&I-uitdaging aan te pakken en/of een kleine werkgroep.

Verkennende vergaderingen zijn bijeenkomsten die meestal 1,5 tot 2 uur duren en tot doel hebben het traject dat voor ons ligt te identificeren en uit te stippelen. Wij bieden gewoonlijk 1 tot 4 verkennende vergaderingen in een pakket aan.

Coaching

Coaching (individueel of met een kleine groep professionals) is een effectieve manier om snel stappen te kunnen maken. Mogelijke onderwerpen zijn communicatievaardigheden, inclusieve leiderschap of strategische ontwikkeling waarbij wordt gekeken hoe een inclusieve bedrijfsvoering kan leiden tot betere resultaten.

Trainingen

Tijdens onze trainingen gaan we met de deelnemers aan de slag met een van tevoren bepaald thema. Er vindt kennisoverdracht plaats mbt het specifieke onderwerp. Daarnaast zullen de deelnemers ook actief aan de slag gaan zodat zij de opgedane kennis meteen kunnen toepassen. Onze trainers zorgen voor een veilige leeromgeving waarin er ruimte is voor iedereen.

Advies

Bij gerichte vragen kunnen wij voorzien in een advies. Dit kan een hulpvraag zijn bij een actueel dilemma tot het schrijven van een organisatiebreed advies.

Werkwijze

We brengen samen met jou de huidige situatie in kaart en kijken vervolgens naar de gewenste situatie. Op basis van deze bevindingen geven wij dan een advies. Vervolgens maken we een plan hoe dit advies te implementeren binnen de organisatie. We ondersteunen je tijdens het gehele proces. We zetten trajecten op maat op, van enkele dagen tot jaren lange trajecten. Ook als je tegen uitdagingen aanloopt staat wedowe voor je klaar!

Neem contact met ons op →