Algemeen Bestuurslid

Onbezoldigde functie
Rotterdam

Stichting wedowe in Rotterdam zoekt een Algemeen Bestuurslid voor 1 vergadering per jaar.
Vacature voor een onbezoldigde functie.

Sluitingsdatum: 04-12-2020

Over de positie
Stichting we
dowe is in 2016 opgericht door Aiman Hassani en Cristian Boscheri om via inventieve projecten - met video’s, workshops, lezingen - mensen in actie te brengen en zo verandering in de wereld om hen heen te brengen gericht op creativiteit, diversiteit en sociale innovatie. Al onze activiteiten zijn hier dan ook op gericht. Door het inzetten van creatieve talenten en activeren van kwaliteiten, die in iedereen schuilen, maken we stap voor stap de wereld een beetje mooier.

Stichting wedowe heeft zich als organisatie door de jaren heen steeds meer gespecialiseerd als organisatie voor talentontwikkeling bij getalenteerde jongeren met een diverse sociaal-culturele achtergrond. De dagelijkse leiding is in handen van de co-directeuren, een kleine staf en de vrijwilligers.


We zijn op zoek naar een Algemeen Bestuurslid met ervaring in de culturele sector. Wij vragen van bestuursleden dat zij:
- hart hebben voor de missie en doelstellingen van Stichting wedowe;

- bewaken dat de stichting werkt aan haar doelstellingen binnen de kaders van de regelgeving en statuten op een bedrijfsmatige en financieel-economisch verantwoorde wijze;

- kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en handelen volgens de Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en Code Diversiteit en Inclusie;

- bijdragen aan de sfeer binnen het bestuur waarin constructief en samenwerkingsgericht gewerkt en vergaderd wordt.

Bij de samenstelling en de opvolging van het bestuur wordt rekening gehouden met achtergrond, geslacht en leeftijd, zodat de diversiteit binnen het bestuur gewaarborgd is.

Praktische informatie
Het bestuur bestaat uit 3 personen en vergadert één keer per jaar. Het lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd. De zittingstermijn is vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor een keer eenzelfde periode.

Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met co-directeur Aiman Hassani via telefoonnummer: 06-59064049,  of via e-mailadres: aimain@wedowe.org

Indien u belangstelling heeft voor de vacature, dan verzoeken wij om uw motivatiebrief en cv in te sturen naar het bovenstaande e-mailadres. Reageren kan tot uiterlijk 4 December 2020.