Logo of wedowe

we make people take action

Transparant zijn is wat dingen in beweging zet

wedowe bestaat sinds 2014. Sinds Juni 2016 is wedowe een stichting met officiële ANBI-status.

Leerbedrijf
Sinds Juli 2016 is Stichting wedowe een erkend leerbedrijf. Vind ons op stagemarkt.nl

Erasmus voor Jonge Ondernemers Programma
we
dowe is een partner van het Erasmus voor jonge ondernemers (EYE) programma. Meer informatie over de vacatures verbonden aan het EYE programma vind je hier.

Sociale Onderneming
we
dowe is sinds 2017 lid van Social EnterpriseNL. Vind ons hier.

Codes
Stichting wedowe onderschrijft de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

DIB
Wij hebben met trots het charter voor Diversiteit en Inclusie op de werkplek ondertekend om ons nog meer in te zetten voor Diversiteit en Inclusie in onze organisatie.

Stichting wedowe
Kvk number: 66288843, geregistreerd als een stichting in Eindhoven en Rotterdam
RSIN: 856481646

Bestuur
Het bestuur van wedowe krijgt geen salaris en wordt niet vergoed voor hun werk. Elk lid van het bestuur is objectief en heeft geen belangenverstrengelde connecties met de organisatie en/of elkaar. Elk bestuurslid rapporteert zijn of haar andere activiteiten. Het bestuur heeft een rooster van aftreden. Meer informatie over de rollen van de bestuursleden, andere activiteiten en het rooster van aftreden hier.

Vertrouwenspersoon
Mocht je je in een situatie bevinden van ongewenst gedrag van (mede)deelnemers, medewerkers of docenten van wedowe, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Onder ongewenst gedrag verstaan we gedragingen zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, pesten en (werk)druk. Naast een luisterend oor biedt de vertrouwenspersoon ondersteuning bij het bespreekbaar maken van de situatie. Alles wat besproken wordt, is strikt vertrouwelijk en zal slechts met derden gedeeld worden na uitdrukkelijke toestemming, tenzij de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting heeft tot openbaarmaking van de verkregen informatie. wedowe heeft twee vertrouwenspersonen aangewezen: Anneke Versluis, annekeversluis@gmail.com, 06 24 82 04 82 & Margriet P. Maris, margriet@hetvolstevertrouwen.nl, 06 51 16 61 61.

Adres
Administratief kantoor: Kastanjelaan 400, 5616 LZ, Eindhoven, Nederland
Activiteitenruimte: Lijnbaan 109, 3012 EN, Rotterdam, Nederland

Post adres
De Kempenaerstraat 22a2 - 3038 VS Rotterdam

Email: info@wedowe.org
Telefoonnummer: +31659064049

Bank informatie
IBAN: NL95ABNA0556366697
BIC: ABNANL2A

Enkele documenten

Jaarverslag 2020

U kunt ons jaaroverzicht .
hier bekijken/downloaden.

Policy 2017/2018

You can view/download our latest policy here

Financiën 2020

U kunt ons laatste financiële verslag hier bekijken/downloaden.

PP, AV & CB

U kunt onze Privacy Policy hier bekijken/downloaden.

U kunt onze Algemene Voorwaarden hier bekijken/downloaden.

U kunt ons Cookiebeleid hier bekijken/downloaden.