Logo of wedowe

we make people take action

“Diversiteit en inclusie, we zouden iets met het onderwerp
moeten doen, maar we weten niet precies hoe?”

Deze zin horen we wekelijks voorbijkomen. Het bevorderen van een diverse en inclusieve bedrijfscultuur behelst meer dan het afvinken van een lijstje, of het ophangen van een poster in de personeelskamer. Een diverse en inclusieve omgeving is de verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie, op alle niveaus.

Bouwen aan een inclusieve organisatie

Het is ook geen eenmalige actie maar een doorlopend proces, waarbij alle medewerkers en leidinggevenden regelmatig deelnemen aan leeractiviteiten rondom deze thema’s. Bij deze activiteiten is het belangrijk om (on)bewuste vooroordelen bloot te leggen en te bespreken, uiteraard in een veilige en oordeelloze setting.

wedowe is een expertisebureau op het gebied van diversiteit en inclusie. We ontwikkelen, faciliteren en verzorgen lezingen, workshops, trainingen en programma’s op maat ter bevordering van inclusie en diversiteit binnen teams en organisaties.

wedowe-diverisiteit-inclusie-team-training

Onze aanpak

Zonder een inclusieve omgeving heeft diversiteit geen kans. We brengen samen met jou de huidige situatie in kaart en bespreken de gewenste uitkomsten. Op basis van deze bevindingen geven we een advies, en een plan hoe dit te implementeren binnen de organisatie. We ondersteunen je tijdens het gehele proces van bewustwording en incorporeren van diversiteit in de dagelijkse praktijk. Ook als je tegen uitdagingen aanloopt, kun je altijd op wedowe rekenen! 

Neem contact op

Diensten

Training

Tijdens onze trainingen gaan we met de deelnemers aan de slag met een van tevoren bepaald thema. Er vindt kennisoverdracht plaats met betrekking tot het specifieke onderwerp. Daarnaast gaan de deelnemers ook actief aan de slag met opdrachten, zodat zij de opgedane kennis meteen kunnen toepassen. Onze trainers zorgen voor een veilige leeromgeving waarin er ruimte is voor iedereen.

Coaching

Coaching (individueel of in teamverband) is een effectieve manier om snel stappen te kunnen maken. Mogelijke programma’s zijn verbeteren van communicatievaardigheden, inclusieve leiderschap of strategische ontwikkeling waarbij wordt gekeken hoe een inclusieve bedrijfsvoering kan leiden tot betere resultaten.

Weet je nog niet precies welk programma past bij je vraag of behoefte? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met je mee.

Advies

Met jarenlang ervaring op het gebied van diversiteit & inclusie, fungeert wedowe als een waardevolle sparringpartner op het gebied van inclusieve bedrijfsvoering. Gerichte vragen kunnen wij voorzien in een uitvoerbare advies. Dit kan een hulpvraag zijn bij een actueel dilemma tot het schrijven van een organisatiebreed advies.

Samen bespreken we jouw behoeften en stellen we met elkaar vast op welk vlak je ons advies en expertise wilt inzetten.

Recent project

NOLIMITS is een programma ontwikkeld in samenwerking met de St. Joost School of Art & Design. Met als doel om kunstonderwijs toegankelijker te maken voor een brede groep diverse talenten. 

Gedurende vier maanden en onder begeleiding van wedowe, maakten de deelnemers in workshops en activiteiten kennis met verschillende kunstvormen en technieken. Ook gingen de deelnemers in gesprek over de opleidingsmogelijkheden bij St. Joost en werden ze geholpen bij de voorbereiding op toelating. Inmiddels wordt er gewerkt aan een nieuwe vooropleiding en zijn de eerste deelnemers met succes gestart aan de academie.

Nieuwsgierig geworden naar onze projecten? Neem dan vrijblijvend contact op via info@wedowe.org

Over wedowe

Stichting wedowe is opgericht door filmmaker Aiman Hassani en urban artist Cristian Boscheri vanuit de wens om mensen te verbinden en te inspireren rondom de thema’s diversiteit en inclusie. Deze onderwerpen lopen dan ook als een rode draad door alle dienstverlening die wedowe biedt en de projecten die ze uitvoert.

Aiman is naast filmmaker, ook changemaker en voorvechter voor diversiteit in film & TV op nationale schaal. In 2020 won Aiman de &Awards persoonsprijs, toegekend door de Code Diversiteit & Inclusie.

Cristian is behalve urban artist, ook een ware kunstenaar op het gebied van trainingen. Hij weet als geen ander een publiek te inspireren en te raken. Cristian is initiatiefnemer van verschillende internationale projecten met een sociale impact.

Zowel Aiman als Cristian worden regelmatig uitgenodigd om publiekelijk te spreken over diversiteit en inclusie.

Inmiddels bestaat wedowe uit een team van gedreven en bevlogen mensen die allen hetzelfde doel voor ogen hebben: mensen tot actie aanzetten op weg naar een meer inclusieve, diverse maatschappij met gelijke kansen voor iedereen.

Nieuwsgierig naar ons team? Kijk dan hier.

wedowe werkt samen met:

Foto van een interventie die we deden.

Contact

Heb je vragen? Wil je meer weten of ben je op zoek naar een maatwerkoplossing? We helpen jou graag verder.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Terug naar boven ↑