Logo of wedowe

we make people take action

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

‘Diversiteit en inclusie, we zouden iets met het onderwerp moeten doen, maar we weten niet precies hoe?’

Deze zin horen we wekelijks voorbijkomen. Het bevorderen van een diverse en inclusieve bedrijfscultuur behelst meer dan het afvinken van een lijstje, of het ophangen van een poster in de personeelskamer. Een diverse en inclusieve omgeving is de verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie, op alle niveaus. Het is ook geen eenmalige actie maar een doorlopend proces, waarbij alle medewerkers (en leidinggevenden!) regelmatig deelnemen aan leeractiviteiten rondom deze thema’s. Bij deze activiteiten is het belangrijk om (onbewuste) vooroordelen bloot te leggen en te bespreken, uiteraard in een veilige en oordeelloze setting.

wedowe heeft verschillende erkenningen gekregen vanuit de Code Diversiteit & Inclusie en heeft alle kennis in huis om jou en je organisatie te helpen: van het bespreekbaar maken tot implementatie en verankering.

Werkwijze

We brengen samen met jou de huidige situatie in kaart en kijken vervolgens naar de gewenste situatie. Op basis van deze bevindingen geven wij dan een advies. Vervolgens maken we een plan hoe dit advies te implementeren binnen de organisatie. We ondersteunen je tijdens het gehele proces. Ook als je tegen uitdagingen aanloopt staat wedowe voor je klaar!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Goed voorbeeld doet volgen! Door binnen jouw organisatie aandacht te besteden aan een diverse en inclusieve bedrijfscultuur inspireer je andere organisaties. Zo maak je met jouw bedrijf of organisatie het verschil en neem je je verantwoordelijkheid op weg naar een betere wereld waarin er voor iedereen plek is.

Impact binnen de organisatie

Als een organisatie zich inzet om diversiteit en inclusie op de werkplek te bevorderen en te vieren, bloeit het hele team op. Een diverse en inclusieve bedrijfscultuur verhoogt de productiviteit van medewerkers en draagt bij aan de innovatiekracht van een organisatie. Het is tevens een vruchtbare voedingsbodem voor creativiteit.

Krachtige interventies

wedowe organiseert bij jou op de werkvloer krachtige interventies rondom de thema’s diversiteit en inclusie. Dat kunnen activiteiten zijn als workshops, co-creatiesessies, (mediation)gesprekken, etc.

Met deze interventies willen we bewustwording creëren, mensen inspireren en motiveren om het verschil te maken in hun directe omgeving.

We reiken de deelnemers kennis aan over allerlei groepen in de samenleving. Ook zoomen we in op wat voor effect iemands gedrag en overtuigingen hebben op anderen. Wat doet jouw gedrag met een ander? Welk effect hebben jouw woorden op diegene? Vaak zijn mensen zich hier namelijk niet eens bewust van.

Tevens besteden we veel aandacht aan het verbeteren van persoonlijke skills, zodat mensen daadwerkelijk leren hoe ze zich anders kunnen gedragen.

Recent project

Een van onze meest recente projecten is opgezet in samenwerking met St. Joost School of Art & Design. wedowe ontwikkelde samen met hen een programma met als doel het toegankelijker en laagdrempeliger maken van hun onderwijs. Dit jaar zijn de eerste deelnemers aan dit programma toegelaten tot de academie.

Nieuwsgierig naar dit project? Neem dan contact met ons op via info@wedowe.org!

wedowe heeft gewerkt/werkt momenteel samen met: