Colofon

We houden ervan om transparant te zijn

Erasmus voor Jonge Ondernemers Programma

wedowe is een partner van het Erasmus voor jonge ondernemers (EYE) programma. Voor meer informatie over de mogelijkheden, contacteer ons via info@wedowe.org

Charter Diversiteit

wedowe heeft met trots het ‘Charter Diversiteit’ ondertekend. Hiermee beloven wij om ons nog meer in te zetten voor diversiteit en inclusie in onze organisatie. Meer info vind je hier.

Buy Social

wedowe en haar dienstverlening staan ook op Buy Social. Meer info vind je hier.

Vertrouwenspersoon

Mocht je je in een situatie bevinden van ongewenst gedrag van (mede)deelnemers, medewerkers of docenten van wedowe, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Onder ongewenst gedrag verstaan we gedragingen zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, pesten en (werk)druk. Naast een luisterend oor biedt de vertrouwenspersoon ondersteuning bij het bespreekbaar maken van de situatie.

Alles wat besproken wordt, is strikt vertrouwelijk en zal slechts met derden gedeeld worden na uitdrukkelijke toestemming, tenzij de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting heeft tot openbaarmaking van de verkregen informatie.

wedowe heeft een vertrouwenspersoon aangewezen:

Margriet P. Maris

margriet@hetvolstevertrouwen.nl
06 51 16 61 61

Oprichting

wedowe bestaat sinds 2014. Sinds Juni 2016 is wedowe een stichting met officiële ANBI-status.

Codes

Stichting wedowe onderschrijft de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

Gegevens Stichting wedowe

Postadres:

Breedstraat 108, 3512 TX, Utrecht

Administratief kantoor:

Kastanjelaan 400, 5616 LZ, Eindhoven, Nederland

Activiteitenruimte:

Lijnbaan 109, 3012 EN, Rotterdam, Nederland

Telefoonnummer:

+31 (0)6 5906 4049

Kvk:

66288843 (geregistreerd in Eindhoven en Rotterdam)

RSIN:

856481646

IBAN:

NL95ABNA0556366697

BIC:

ABNANL2A

Bestuur

Het bestuur van wedowe krijgt geen salaris of andere vergoeding voor hun werkzaamheden. Elk lid van het bestuur is objectief en heeft geen belangen verstrengelde connecties met de organisatie en/of elkaar. Elk bestuurslid rapporteert zijn of haar andere activiteiten. Het bestuur heeft een rooster van aftreden. Meer informatie over de rollen van de bestuursleden, hun andere activiteiten en het rooster van aftreden vind je hier.

Sociale Onderneming

wedowe is sinds 2017 lid van Social Enterprise NL. Vind ons hier.

Belangrijke documenten

Jaarverslag 2023

U kunt ons jaaroverzicht hier bekijken/downloaden.

Financiën 2022

U kunt ons laatste financiële verslag hier bekijken/downloaden.

PP, AV & CB

U kunt onze Privacy Policy hier bekijken/downloaden. U kunt ons Cookiebeleid hier bekijken/downloaden. U kunt onze Algemene Voorwaarden hier bekijken/downloaden.