Diversiteit & Inclusie

NOLIMITS - St. Joost en het aantrekken van een meer diverse studentenpopulatie

Written by
wedowe team
April 10, 2023

Samenvatting 

wedowe ontwikkelde samen met St. Joost School of Art & Design een programma op maat met als doel het toegankelijker en laagdrempeliger maken van hun onderwijs voor een meer diverse groep studenten. We deden dit in samenwerking met meerdere belanghebbenden in de organisatie. 

In 2021 zijn de eerste deelnemers aan dit programma toegelaten tot de academie.

Klant intro

St Joost is een kunstacademie in Brabant. Ze zijn recent aangesloten bij de overkoepelende onderwijsorganisatie Avans

Start van de reis

Ze namen contact met ons op omdat ze hun studentenpopulatie graag diverser wilden maken en specifiek omdat ze met hun vooropleiding een meer diverse groep studenten wilden bereiken.

Stel een vraag aan het wedowe team

Uitdaging

Al bij het eerste contact was St Joost positief verrast. De DEI contactpersoon was al met veel betrokkenheid en interesse bezig met DEI en zag de mogelijkheid om echt betekenisvol resultaat neer te zetten, maar wist nog niet hoe, vanuit dit eerste vraagstuk. Het was goed voor de contactpersoon om te kunnen praten met ons vanuit gezamenlijke drive en onze kennis over DEI.

Onze aanpak

Ten eerste hebben we onderzocht hoe St Joost hun studentenpopulatie meer divers kon maken. We hebben 3-4 sessies gehouden om te onderzoeken wat de wens en context zijn.We hielpen de contactpersoon ook om interne betrokkenheid en commitment te krijgen voor dit initiatief, een werkgroep op te richten in de organisatie die met ons kon samenwerken, en voor ons om hun manier van werken te leren kennen en daar goed op aan te sluiten.

Lees enkele van onze stories

Resultaten en nieuwe inzichten

St Joost kreeg 40+ nieuwe aanmeldingen voor de vooropleiding waarbij veel nieuwe inzichten zijn verzameld over het aanspreken van studenten met diverse culturele achtergronden en andere diversiteitskenmerken. Er is ook meer bewustwording bereikt over wat er nodig is om daadwerkelijk inclusief te zijn en diversiteit te accommoderen, over de bewuste keuzes die er op verschillende momenten worden gemaakt en stappen die gezet kunnen worden. Een deel van deze elementen zijn daadwerkelijk geïmplementeerd in de huidige situatie. 

St Joost ging samenwerken met Wedowe en doordat dit een langere termijn samenwerkingsrelatie was, ontdekten we samen dat er meer werk aan de winkel was om echt goede resultaten te behalen. St Joost ontdekte wat er nodig was om echt divers en inclusief te worden in de studentenpopulatie.

Vervolg

Door de positieve en constructieve samenwerking was de wens om het initiatief voort te zetten voor het verder vergroten van de impact. St Joost ontdekte dat het ook relevant was om aandacht te besteden aan de school zelf diverser te maken: het inclusiever maken van de cultuur binnen de organisatie en de medewerkerspopulatie zelf. 

Voor dit project hebben ze opnieuw met ons de samenwerking opgezocht.

Stel een vraag aan het wedowe team

Contact

Heb je een vraag? Stuur ons een berichtje; we gaan graag met je in gesprek. 

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.