Talent

RU content, seizoenen in 2021, 2022 en 2023

Written by
wedowe team
June 9, 2023

Samenvatting

RU Content is een volledig programma van wedowe en samenwerkingspartner BBBB waarin we jongere nieuwkomers alle stappen op de participatieladder laten zetten en waarbij iedere stap die jongeren zetten er eentje richting werk is. 

Onze bijdrage aan dit grotere programma van de samenwerkingspartner is om deelnemers te laten ontdekken of ze hun talenten en motivatie vinden in het creatieve proces van filmmaken.

Samenwerkingspartner intro

Voor dit project werkten we samen met Breaking Barriers Building Bridges (BBBB), een initiatief gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jonge nieuwkomers. Binnen BBBB krijgen deelnemers de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende soorten kunstvormen, waaronder filmmaken.

Voor dit project werkten we samen met verschillende partners en fondsen uit ons netwerk in de culturele en sociale sector en uit het bedrijfsleven.

Start van de reis

Samen zien we het potentieel en de toegevoegde waarde van jonge talenten. We zien dat het voor hen van waarde is om stappen te zetten op de participatieladder - waarbij iedere stap er één richting werk is. Deze jonge mensen verdienen kansen om te doen waar ze goed in zijn en te kunnen groeien in of naar opleiding en werk.

De belangrijkste doelstelling van RU Content is deelnemers te laten stijgen op de participatieladder. Deelname aan RU Content betekent voor de meeste deelnemers al dat dit doel wordt bereikt. Om een zo groot mogelijke stijging mogelijk te maken proberen we de obstakels die deelnemers belemmeren weg te nemen.

Stel een vraag aan het wedowe team

Uitdaging

RU Content is een programma voor nieuwkomers tussen 16 en 26 jaar, met name uit Eritrea. Deze doelgroep kenmerkt zich door een zekere geslotenheid, waardoor het aanhaken op de maatschappij en doorgroei naar betaald werk wordt bemoeilijkt. 

Stroomschema Tredebepaling

Onze aanpak

We streven ernaar om voor elke deelnemer een activiteit te kiezen die past bij de eigen talenten en interesse. Om daarbij een zo groot mogelijke stijging door de deelnemers op de participatieladder mogelijk te maken, zetten we erop in om zowel algemene professionele vaardigheden te ontwikkelen (zoals netwerken, georganiseerd en gestructureerd werken) als specifieke communicatieve, professionele & audiovisuele vaardigheden (eventueel ook certificering). Door het halen van resultaten groeit hun zelfvertrouwen.

We laten de jongeren nadenken over hun toekomstige mogelijkheden op de arbeidsmarkt, inspireren ze en begeleiden ze bij het maken van een persoonlijk plan met als doel: betaald werk.

Lees enkele van onze stories

Resultaten en nieuwe inzichten

Binnen de seizoenen van het RU Content project hebben we tot nu toe ca. 40 deelnemers in verschillende activiteiten begeleid. Meerdere deelnemers zijn doorgestroomd naar ons fulltime PlusWhat programma (talentontwikkeling voor filmmakers), naar opleidingen en naar werk.

De activiteiten zijn steeds toegankelijker geworden door onze groeiende ervaring met de dagelijkse werkelijkheid en interesses van de doelgroep (modulair werken, tijdsindeling passend bij werk- en schoolroosters).

Vervolg

Met elke aanwas aan nieuwe deelnemers vergroten we hun onderlinge netwerk. Voormalige deelnemers werden bovendien coaches en mentoren van nieuwe deelnemers in de volgende edities van het project. 

We continueren de samenwerking met BBBB en daarnaast hebben we samengewerkt met Regioplan die wetenschappelijk onderzoek doen om kennis voortvloeiend uit dit project te kunnen verspreiden naar andere organisaties.

Stel een vraag aan het wedowe team

Contact

Heb je een vraag? Stuur ons een berichtje; we gaan graag met je in gesprek. 

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.