Talent

PlusWhat Deal, meerdere rondes in 2018, 2019 en 2022

Written by
wedowe team
January 25, 2023

Samenvatting

De PlusWhat Deal is een driedaagse workshopserie waarin creatieve (jong)volwassenen van 16-27 jaar het audiovisuele proces van start tot einde leren kennen (pre-productie, productie en postproductie). Dit is een kort programma voor het verkleinen van hun afstand tot de arbeidsmarkt, door middel van talentontdekking en talentontwikkeling in de creatieve sector. 

Met elkaar werken we eraan om structurele barrières te verkleinen voor onze deelnemers en ze te laten doorstromen in de culturele sector. De professionele vaardigheden die ze ontwikkelen brengen ze daar dichter bij. De connecties die worden gemaakt binnen de groep deelnemers en met ons netwerk zijn hierbij bovendien een waardevolle factor.

Deelnemers worden onderdeel van de PlusWhat community en kunnen hun ontwikkeling vervolgen met andere (creatieve) activiteiten.

Samenwerkingspartners intro

Voor dit project werkten we samen met verschillende partners en fondsen in de culturele en sociale sector, en ook in het bedrijfsleven.

Start van de reis

Samen zien we het potentieel en de toegevoegde waarde van jonge talenten. We vullen elkaar hierin aan door verschillende expertises en activiteiten.

Stemmen die meer gehoord mogen worden in film en cultuur. Jonge mensen die kansen verdienen om te doen waar ze goed in zijn en kunnen doorstromen in of naar de creatieve sector.

Stel een vraag aan het wedowe team

Uitdaging

Jonge talenten met unieke perspectieven en verhalen vinden vaak moeilijk aansluiting bij bestaande opleidingen of werk. Ze hebben onvoldoende mogelijkheden om vaardigheden en ingangen te ontwikkelen die hen vooruit helpen in een creatieve loopbaan.

Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat jonge talenten hard nodig zijn in onze samenleving om nieuwe ideeën te brengen, diverse verhalen te vertellen en te bouwen aan een inclusievere en gevarieerde creatieve sector.

space for caption

Onze aanpak

De PlusWhat Deal is een korte workshopreeks voor jongeren tussen 16 en 27 jaar die affiniteit hebben met het maken van audiovisuele producties. 

In groepjes maken de deelnemers in 3 dagdelen het gehele audiovisuele productieproces door, inclusief concept, filmopname en postproductie. 

Een van onze kenmerken is dat we ervoor zorgen dat IEDEREEN een gelijke kans krijgt, ongeacht bijvoorbeeld sociaal-culturele achtergrond, seksuele oriëntatie, sociale status, financiële situatie of educatie. Daarnaast geloven wij dat creativiteit niet kan bestaan zonder een veilige omgeving als basisvoorwaarde. Respect en gelijke behandeling zijn kernwaarden van wedowe.

Lees enkele van onze stories

Resultaten en nieuwe inzichten

Met de PlusWhat Deals bereiken we meerdere doelen:

  • activeren van creativiteit door het uitvoeren van verschillende creatieve opdrachten;
  • jongeren via activiteiten in aanraking laten komen met kunst en professionals;
  • ontmoeting en samenwerken met andere jongeren;
  • jongeren een positieve ervaring geven;
  • jongeren een veilige plek bieden waar ze zichzelf kunnen zijn.

We hebben een goede methode (door)ontwikkeld voor de deelnemers om een succesvolle filmmakerservaring te krijgen, met eigenaarschap en trots op het maken van een film van hoge kwaliteit - een goede toevoeging aan hun portfolio.

De PlusWhat Deal geeft de deelnemers daarnaast een sterke ervaring met zich thuisvoelen in een groep. Daarin ontwikkelen ze hun professionele sociale vaardigheden en verbondenheid.

Deelnemers hebben de mogelijkheid om door te stromen naar meer uitgebreide programma’s.

Naast de succesvolle uitvoering van het programma, met 6 groepen van in totaal ca. 60 jonge talenten, hebben we prettige samenwerkingen opgebouwd met de partners. 

Vervolg

We ontwikkelen steeds nieuwe edities van de PlusWhat Deal met als doel een structureel aanbod.

De deelnemers zelf hebben daarnaast ook eigen vervolginitiatieven ontwikkeld, met nieuwe projecten in onderlinge samenwerking. 

Stel een vraag aan het wedowe team

Contact

Heb je een vraag? Stuur ons een berichtje; we gaan graag met je in gesprek. 

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.