Diversiteit & Inclusie

Sensitiviteitstraining. St Joost en het diverser & inclusiever maken van de organisatie

Written by
wedowe team
March 15, 2023

Samenvatting

wedowe geeft regelmatig offline en online organisatiebrede Diversity & Inclusion bewustwordingssessies in St. Joost School of art and design. De sessies zijn afgestemd in aansluiting op verschillende kennisniveaus over D&I bij de deelnemers. Na de sessies krijgen de deelnemers de mogelijkheid om 1-op-1 gesprekken te voeren met mensen uit ons team voor individuele ondersteuning. Het project wordt gedurende het jaar flexibel aangepast op maat van de actuele situatie in de organisatie.

Klant intro

St Joost is een kunstacademie in Brabant. Ze zijn recent aangesloten bij de overkoepelende onderwijsorganisatie Avans. Ze wilden hun studentenpopulatie graag diverser maken en ontdekten dat dit verbonden was met verschillende interne en externe uitdagingen.

Start van de reis

Door de positieve en constructieve samenwerking was de wens om het initiatief voort te zetten voor het verder vergroten van de impact. 

Dit vroeg een nieuwe manier om budget en bestedingsruimte te vinden, maar dit was de moeite zeker waard. Vanwege de eerder behaalde resultaten, maar ook omdat Wedowe de sector, de dynamiek in dit soort organisatie en ook de studentenpopulatie goed kent.

Stel een vraag aan het wedowe team

Uitdaging

Het probleem was niet makkelijk definieerbaar en het kiezen van acties was een uitdaging (want dat betekent dat je andere dingen op dat moment niet kiest). In welke actie stop je je beperkte resources. Vanuit Wedowe gingen we hierover constructief in gesprek

Onze aanpak

Onze aanpak met St Joost was door trainingen (met professionals, docenten en directie) om steeds meer medewerkers bewust te maken van waarom en hoe een inclusieve werkomgeving bijdraagt zodat medewerkers en studenten de ruimte voelen om echt zichzelf te zijn.

Lees enkele van onze stories

Resultaten en nieuwe inzichten

Sommige mensen praatten voor het eerst over dit onderwerp, anderen waren er al langer mee bezig. Wij maakten ruimte voor alle insteken door trainingen op verschillende verdiepingsniveaus in te zetten. St Joost ontdekte dat er een wens en behoefte was om gesprekken over diversiteit en inclusie aan te gaan, voor elke deelnemer om de ruimte te krijgen om deze ontwikkeling aan te gaan. Wij creëerden deze gelegenheid op een veilige, inclusieve en constructieve manier, bijvoorbeeld door de directie in separate trainingen in te delen. Ze vinden de ruimte om anderen te ontmoeten en te praten over deze onderwerpen.

De deelnemers ontdekten meer over de uitdagingen van de huidige situatie en cultuur in de organisatie maar krijgen ook kennis aangereikt. Ook verdiepten we gaandeweg de trainingen.

Vervolg

De volgende stap is om nog meer mensen zich betrokken te laten voelen bij deze verandering. De uitdaging is om structurele verandering waar te maken. De organisatie ontdekt ook dat diversiteit en inclusie in heel veel niveaus en hoeken van de organisatie naar voren komen; van leveranciers tot recruitment, van studentenpopulatie tot de maaltijden in de kantine. Het uiteindelijke doel is een duurzaam positief resultaat.

Stel een vraag aan het wedowe team

Contact

Heb je een vraag? Stuur ons een berichtje; we gaan graag met je in gesprek. 

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.