Service
Leiderschap / Management Startsessie

We organiseren een actieve sessie met jullie management- of leiderschapsteam om heldere keuzes te maken als basis voor impact op gebied van Diversiteit & Inclusie in beleid en samenwerking.

Welke werkomgeving wil je vanuit je leiderschap neerzetten voor de medewerkers in je organisatie? Welke impact kun je als managementteam of teamleiders hebben in beleid, omgaan met ingewikkelde situaties in de organisatie, en op effectieve samenwerking? 

Kies voor een gestructureerde leiderschapssessie over het onderwerp Diversiteit & Inclusie die er op ingericht is om geïnformeerde beslissingen te nemen en een goede basis om verder te ontwikkelen op dit thema.

Kennismaken

Voor wie

Managementteams en teamleiders die effectief en doelgericht een meer inclusieve werkomgeving willen neerzetten in hun team/organisatie

 • Ter introductie op het onderwerp Diversiteit & Inclusie
 • Om effectieve gesprekken rondom Diversiteit & Inclusie te voeren
 • Voor versterkte bewustwording over onbewuste vooroordelen en verbreden van inzicht en perspectief
 • Voor gerichte en heldere keuzes vanuit leiderschap.

Doel

Een gesprek met het management team of teamleiders om het onderwerp Diversiteit & Inclusie beter te leren kennen en meer inzicht te krijgen in

 • Leiderschapsstijlen in de context van Diversiteit & Inclusie
 • Psychologische veiligheid
 • Reflectie op leiderschapsstijlen, visie en keuzes.
 • Het neerzetten van de context, beleid, visie en intenties, geven van een helder voorbeeld.
 • Voor welke waarden sta je als organisatie, ook als het ingewikkeld wordt.
 • Welke impact wil je als organisatie hebben op je omgeving en op de samenleving.

De eerste stappen zetten als leiderschapsteam, de organisatieontwikkeling rondom Diversiteit & Inclusie doelgericht bevorderen, met aandacht voor specifieke leiderschapsvraagstukken. 

We richten de sessie zodanig in om dit gesprekken helder en gestructureerd te voeren. De sessies zijn afgestemd in aansluiting op verschillende kennisniveaus over D&I bij de deelnemers.

Werkwijze

We richten de sessie zodanig in om dit gesprekken helder en gestructureerd te voeren. De sessies zijn afgestemd in aansluiting op verschillende kennisniveaus over D&I bij de deelnemers.

Resultaat

We creëren een gedeeld vocabulaire over Diversiteit & Inclusie als helder en stevig fundament voor gesprekken en acties van nu af voorwaarts. Bewustwording van wat Diversiteit & Inclusie betekent voor de organisatie en voor leiderschapskeuzes, met impact op het organisatieresultaat, de mensen in de organisatie en de maatschappij om de organisatie heen.

Met als resultaat

 • Beter geïnformeerde beslissingen nemen
 • Meer effectieve samenwerking 
 • Gerichte en heldere keuzes vanuit leiderschap.
 • Een goede basis om verder te ontwikkelen

Het hoofddoel is om een concrete bijdrage te leveren aan een inclusievere samenleving. 

Testimonials

Ik dank jullie beiden enorm: onze gesprekken in de afgelopen 1,5 jaar hebben me erg geholpen om mijn gedachten rondom diversiteit en inclusie te vormen. De komende tijd zal ik de resultaten binnen de academie delen met docenten en studenten.” Karin  - St. Joost School of Art & Design

Stel een vraag

Waarom investeren

Het is belangrijk om een werkomgeving te creëren waarin mensen ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Omdat er werk gedaan moet worden, maar zeker ook omdat we allemaal mensen zijn en mogen zijn

Het heeft impact als leiders in de organisatie hier een voorbeeldrol in pakken. 

 • Om effectieve gesprekken rondom Diversiteit & Inclusie te voeren
 • Met versterkte bewustwording over onbewuste vooroordelen en verbreden van inzicht en perspectief
 • Groeiend in het maken van gerichte en heldere keuzes en acties vanuit leiderschap.

Vanuit leiderschap (begin)stappen zetten op gebied van Diversiteit & Inclusie maakt dit impact in organisatiekracht en resultaat.

Vraag een offerte aan

Bekijk enkele van onze case studies

RU content, seizoenen in 2021, 2022 en 2023

RU Content is een volledig programma van wedowe en samenwerkingspartner BBBB waarin we jongere nieuwkomers alle stappen op de participatieladder laten zetten en waarbij iedere stap die jongeren zetten er eentje richting werk is. Onze bijdrage aan dit grotere programma van de samenwerkingspartner is om deelnemers te laten ontdekken of ze hun talenten en motivatie vinden in het creatieve proces van filmmaken. ‍Korte beschrijving samenwerkingspartners Voor dit project werkten we samen met Breaking Barriers Building Bridges (BBBB), een initiatief gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jonge nieuwkomers. Binnen BBBB krijgen deelnemers de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende soorten kunstvormen, waaronder filmmaken. Voor dit project werkten we samen met verschillende partners en fondsen uit ons netwerk in de culturele en sociale sector en uit het bedrijfsleven.

PlusWhat Program 2022

Programma voor het verkleinen van de afstand van (jong)volwassenen tot de arbeidsmarkt, door middel van talentontwikkeling in de creatieve sector (met name filmproductie).Met het PlusWhat Programma realiseren we bovendien meer diversiteit, inclusie en innovatie binnen het huidige media- en cultuurlandschap. Het PlusWhat Program richt zich op getalenteerde, creatieve (jong)volwassenen van 16-27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt, helpt hen met het vinden van de juiste werk- en leeromgeving, en hun creativiteit, sociaal-emotionele én ondernemersvaardigheden (verder) te ontwikkelen en in te zetten voor een meer diverse en inclusieve creatieve sector. Door deel te nemen aan het PlusWhat Programma ontwikkelen de jongeren zich in audiovisuele content-creatie en filmmaken. Na het volgen van het programma stromen zij door naar een kunstvakopleiding, stage of werk.

Filmhub Midden - Adviesrapport: een meer inclusieve filmdocentenpoule

Filmhub Midden, dat zich sterk maakt voor structurele filmeducatie aan leerlingen in po, vo en so, wilde graag de huidige filmdocentenpoule uitbreiden, zowel kwantitatief als qua diversiteit. Voor dit project hebben we informatie opgehaald in een werksessie, uit vragenlijsten en interviews met medewerkers van Filmhub Midden en potentiële nieuwe doelgroepen voor de filmdocentenpoule. Op basis van de analyse van alle onderzoeksresultaten, in combinatie met onze ervaring als experts D&I en filmmakers, hebben we een handzaam en actiegericht advies samengesteld waarmee Filmhub Midden direct aan de slag kan. Daarnaast biedt het advies tips voor verdere vervolgstappen.

The Werner – Guerrilla Cinema

‍wedowe werd gevraagd door International Film Festival Rotterdam (IFFR) en Atelier van Lieshout om alle filmopnames te maken voor hun samenwerkingsproject The Werner – Guerrilla Cinema. Tijdens het IFFR festival 2021 trok de Werner, een mobiele pop-up bioscoop, elke dag een andere Rotterdamse wijk in en presenteerde daar van 's ochtends tot 's avonds een programma om het festival de stad in te brengen. Voor de opnames ging onze crew de wijken in om bij bewoners aan te bellen en ze in hun deuropening te interviewen. Maar hoe maak je verbinding met mensen en krijg je ze zover om voor de camera hun ervaringen met film te delen? De wijken waar we werkten zijn zeer divers. Door een zorgvuldige en doordachte preproductie bestond onze crew uit mensen die de verbinding maakten met de lokale bewoners, met respect en oog voor hun perspectief. In korte tijd maakten we de opnames, door onze vindingrijkheid en schakelvermogen bleven we aansluiten bij de diverse mensen achter de voordeuren. We maakten hierbij gebruik van ons netwerk en brachten expertise in op gebied van Divers en Inclusief filmmaken. We spotten onbekend talent dat prachtige portretten maakte van bewoners van Rotterdam die worden uitgehoord over hun favoriete films en bijzondere filmervaringen. Samen vormen ze als een mozaïek een audiovisueel portret van een buurt.

E-course purpose economy

Voor de Purpose Economy E-Course van opdrachtgever Thrive Institute maakten we toegankelijke video-interviews met inspirerende doeners en denkers van de betekeniseconomie. De E-Course is een initiatief om geïnteresseerden kennis te laten maken met impactondernemen en om nieuwe impactondernemers te inspireren. Deze video’s maakten we, als mede-impactondernemers, uiteraard met een crew van jonge talenten en filmprofessionals uit ons diverse en inclusieve netwerk.

1 / 4
NOLIMITS - St. Joost en het aantrekken van een meer diverse studentenpopulatie

wedowe ontwikkelde samen met St. Joost School of Art & Design een programma op maat met als doel het toegankelijker en laagdrempeliger maken van hun onderwijs voor een meer diverse groep studenten. We deden dit in samenwerking met meerdere belanghebbenden in de organisatie. In 2021 zijn de eerste deelnemers aan dit programma toegelaten tot de academie.

4 / 4
Sensitiviteitstraining. St Joost en het diverser & inclusiever maken van de organisatie

‍wedowe ontwikkelde samen met St. Joost School of Art & Design een langlopend, veelomvattend programma met als doel…. Wedowe geeft regelmatig offline en online organisatiebrede Diversity & Inclusion bewustwordingssessies in St. Joost School of art and design. De sessies zijn afgestemd in aansluiting op verschillende kennisniveaus over D&I bij de deelnemers. Na de sessies krijgen de deelnemers de mogelijkheid om 1-op-1 gesprekken te voeren met mensen uit ons team voor individuele ondersteuning. Het project wordt gedurende het jaar flexibel aangepast op maat van de actuele situatie in de organisatie.

3 / 4
PlusWhat Deal, meerdere rondes in 2018, 2019 en 2022

De PlusWhat Deal is een driedaagse workshopserie waarin creatieve (jong)volwassenen van 16-27 jaar het audiovisuele proces van start tot einde leren kennen (pre-productie, productie en postproductie). Dit is een kort programma voor het verkleinen van hun afstand tot de arbeidsmarkt, door middel van talentontdekking en talentontwikkeling in de creatieve sector. Met elkaar werken we eraan om structurele barrières te verkleinen voor onze deelnemers en ze te laten doorstromen in de culturele sector. De professionele vaardigheden die ze ontwikkelen brengen ze daar dichter bij. De connecties die worden gemaakt binnen de groep deelnemers en met ons netwerk zijn hierbij bovendien een waardevolle factor. De PlusWhat Deal helpt de deelnemers om hun creativiteit, sociaal-emotionele én ondernemersvaardigheden (verder) te ontwikkelen en in te zetten voor een meer diverse en inclusieve creatieve sector. Zo dragen we op de lange termijn bij aan het vergroten van diversiteit, inclusie en innovatie in de culturele sector. Deelnemers worden onderdeel van de PlusWhat community en kunnen hun ontwikkeling vervolgen met andere (creatieve) activiteiten.

Contact

Heb je een vraag? Stuur ons een berichtje; we gaan graag met je in gesprek. 

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.